La Junta Assessora de sa Dragonera sol·licitarà al Govern la protecció de les aigües del Parc Natural

Tribuna Mallorca / Dijous 19 de gener de 2017

La Junta Assessora del Parc Natural de sa Dragonera, òrgan assessor per a la millor gestió del Parc Natural, va aprovar per unanimitat demanar al Govern l’ampliació de la superfície, incloent les aigües marines que l’envolten.

La Junta també va aprovar la creació d’una comissió tècnica amb participació de Govern, Consell, Ajuntament i entitats interessades, per analitzar els límits de la futura ampliació del parc, tenint en compte que actualment hi ha tres figures de protecció i cal que en el futur els límits coincideixin.

La recomanació de la Junta Assessora és que l’ampliació no reculli alguna de les propostes, que demanaven l’ampliació del Parc Natural cap a aigües exteriors fins al límit de la plataforma continental, i que la proposta a analitzar segueixi la línia de la que varen presentar les entitats ecologistes.

A la Junta Assessora hi participen representants del Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Ajuntament d’Andratx, Delegació del Govern, entitats ecologistes, pescadors professionals, federació de subaquàtiques, UIB i un expert en temes de conservació.