L’epopeia californiana de catalans i illenc (1764-1848)

tribuna mallorca QL epopeia

quellegeixes.cat | 5 d’abril de 2017

L’epopeia californiana de catalans i illenc (1764-1848) narra la gesta d’una colla de missioners, soldats i administradors catalonoparlants després d’haver passat la frontera nord-oest del virregnat de Mèxic. S’expliquen les accions heroiques i prodigioses que varen permetre l’infantament d’un nou país en assentar les bases de la colonització d’unes terres tot just descobertes, contribuint a explorar-les, a fer-ne la descripció i cartografiar-les, obrir vies de penetració, aixecar missions evangelitzadores, fortins militars i uns pocs establiments civils, tot bastint esglèsies de sòlids carreus amb embigats i sostres a la catalana.

Comentari sobre el llibre:
Aquesta obra vol ser un homenatge al grapat d’aventures catalanoparlants que amb les seves gestes esdevingueren bressol de la història de l’Alta Califòrnia mig segle després de l’ensulsiada de 1714. Aquesta epopeia amb prou feines ha arribat a l’abast del gran pùblic de parla catalana, malgrat pertànyer a aquest àmbit concret els homes que protagonitzaren les accions heroïques i les gestes prodigioses d’aquest relat – entre els que figuren el conegut capità lleidatà Gaspar de Portolà i el conegut frare franciscà mallorquí Ginebró (Juníper) Serra -.

Més ressenyes: quellegeixes.cat

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*