P.B+D>C, re-localització d’urnes a Cala de Bou (Eivissa)

Toni Palau // Fa una setmana coneixíem la notícia de que el PP sol·licitava reubicar les urnes del barri de Cala deBou, situat almunicipi de Sant Josep(Eivissa). Segons el PP, la motivació d’aquesta decisió és que al barri de Cala de Bou es fa molt difícil anar votar per el  gran volum de persones inscrites en aquest col·legi electoral. Però si ens detenim a veure els resultats electorals d’aquest col·legi, veiem com el PP no és molt votat i que normalment els partits més votats són els de centre-esquerra. Donades aquestes circumstàncies, la preocupació que té el PP en un barri que històricament no els ha donat suport sembla, si més no, estranya. Aquesta notícia em va fer pensar en la fórmula de la participació electoral P.B+D>C que utilitzem a la ciència política quan parlem de la participació de forma individual.

P.B+D>C no és un fórmula matemàtica exacta i per entendre-la es fa necessari explicar les diferents lletres que la conformen.

P és la probabilitat de que el vot de l’individu afecti realment al resultats.

B és el benefici personal que obté l’individu si guanya el seu partit/candidat.

és la gratificació personal o social que obté l’individu per el fet d’anar a votar. També es coneix com el grau de civisme democràtic. Hi ha diferents formes de gratificació: l’obligació d’anar a votar, lleialtat al sistema polític, lleialtat a un bàndol, agrupació o partit…

C és el temps dedicat, l’esforç, la despesa econòmica… Que implica anar a votar el dia de les eleccions. També es coneix com el factor econòmic.

Sin títuloNormalment, en la majoria d’eleccions, el valor de P i B és pràcticament “0” ja que amb el gran nombre de votants que hi sol haver en unes eleccions,és molt difícil que el ciutadà sigui realment conscient del pes del seu vot i del benefici que li suposarà si guanya un partit o un altre abans d’anar a votar, deixant a D com l’element clau que motiva a la gent alhora d’anar a votar. En definitiva, per a que una persona vagi a votar es fa necessari que la gratificació social/personal (D)tingui un pes més gran queC(la despesa econòmica, l’esforç…). Si P.B+D>C, l’individu anirà a votar; però si P.B+D<C, l’individu optarà per l’abstenció.

Des del meu punt vista, el que intenta fer el PP a Cala de Bou és pujar el valor de C per desmobilitzar el votant de centre-esquerra, és a dir, posar-lis més difícil/car el fet d’anar a votar. El PP, en comptes d’intentar convèncer al votant mitjançant arguments,prefereix utilitzar el seu poder per incentivar l’abstenció en aquells col·legis on els convé. Tot i que re-localitzar urnes sigui legal, no crec que el ciutadà es mereixi un partit que en comptes de governar cercant solucions per a la ciutadania, perdi el temps intentant reduir el nombre de parlamentaris i estudiant com modificar les conductes de vot allà on els voten menys, per així poder mantenir el seu poder tot i la seva mala gestió.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*